У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького традиційно розпочала роботу Творча майстерня з підготовки вчителів зарубіжної літератури. Головний її ініціатор і організатор — кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання навчально-наукового інституту іноземних мов. Питання для обговорення — формування креативної особистості вчителя зарубіжної літератури відповідно до концепції Нової Української Школи.

Студенти різних курсів дійшли до висновку, що сучасний вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, вміє не тільки вчити дітей, але й сам здатний вчитися. Для сучасного вчителя дуже важливо ніколи не зупинятися на досягнутому, а обов'язково йти вперед. Адже праця вчителя — це джерело для безмежної творчості. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. До творчості вчителя спонукає й сьогоднішній  учень — розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника.

Олена Ткаченко, студентка 3 курсу, презентувала своє бачення особистості сучасного учителя зарубіжної літератури. Головне завдання вчителя — це пробудження та розвиток інтересу до предмету. Інтерес — рушійна сила пізнання та навчання. Це зернятко, з якого вчитель вирощує мотивацію до навчання. Думка про те, що уроки літератури вирізняються з-поміж усіх інших навчальних предметів загальноосвітньої школи, не потребує доказів. Саме література виконує головну роль у формуванні світогляду, характеру й особистісних якостей, естетичних смаків учнів.

Артем Тукало, студент 2 курсу, зауважив, що на сьогодні навчальний процес іноді сприймається студентами як щось застигле, яке обов’язково необхідно вивчити і здати. Вони не будуть мислити критично, допоки викладач не створить творчу атмосферу, що сприятиме активному залученню студентів до процесу навчання. А для цього треба дозволити їм вільно розмірковувати, робити припущення, фантазувати. На практичних заняттях з історії зарубіжної літератури, дитячої літератури студенти виконують завдання творчого характеру, що сприяє зміні моделі поведінки між викладачем і студентом, допомагає розвивати фантазію, творити оригінальні ідеї, відмовитися від стереотипів. Важливо, щоб студент у виші отримав не лише конкретні знання зі спеціальності, але й навчився спостерігати, досліджувати, узагальнювати, робити самостійні висновки, розвивати креативне мислення. Від того, як нестандартно та гнучко мислить студент-філолог, як розвинуті його художньо-творчі здібності, уява, художній смак, інтуїція, відчуття мови, уміння вести діалог, імпровізувати, фантазувати, залежить, чи зуміє він правильно організувати креативне навчання своїх учнів, запалити вогник творчості в юних душах.

Студенти-магістранти Андрій Рокунь та Дарина Муравйова стверджували, що креативність сучасного вчителя зарубіжної літератури виявляється у здатності породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко і вправно вирішувати проблемні ситуації; у спроможності впевнено виходити за рамки стереотипів, прагненні й умінні будь-яку, навіть рутинну навчальну працю перетворити на свято особистих досягнень і радісних відкриттів кожного школяра. Урок креативного вчителя — свято яскравих думок, увага й повага до кожної дитини.

Учитель зарубіжної літератури обов’язково має володіти технікою виразного читання. Виразне читання забезпечує цілісне й безпосередньо емоційне сприйняття художнього твору, тому що породжує естетичне співпереживання. Враження, яке справляють на слухача майстерно відтворені читцем художні образи, викликає особисті асоціації, оживляє увагу, дає поштовх розвитку фантазії, почуття, думки. Дарина Муравйова та Анастасія Безродна представили свої творчі роботи — виразне читання творів класиків зарубіжної літератури.

Юлія Коломацька, Анастасія Безродна та Ірина Новоселецька, студенти 3 курсу, акцентували увагу на тому, що найголовніше на уроках зарубіжної літератури — живе слово вчителя. Складовою педагогічної майстерності вчителя є його мовлення. Це інструмент професійної діяльності педагога, за допомогою якого можна розв’язати різні педагогічні завдання: створити щиру атмосферу спілкування в класі, встановити контакт з учнями, зробити складну тему уроку цікавою, а процес її вивчення — привабливим. Мовлення вчителя є показником його педагогічної культури, засобом самовираження і самоутвердження його особистості.

Студенти 4 курсу (Марія Володько, Аліна Маковська, Карина Писаренко, Яна Савченко, Валентина Семенюта) звернули увагу на важливе завдання учителя-словесника — формування в кожній непересічній особистості школяра кваліфікованого читача. Місія педагога полягає в тому, щоб у процесі знайомства з літературним твором він не розпадався на окремі «образи», «характери», «теми», «ідеї», не втрачав своєї краси й загадки, а навпаки поставав цілісним витвором мистецтва.

Учитель-методист вищої категорії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Тетяна Мізіна зазначила, що активна творча діяльність учителя має позитивний результат у тому випадку, коли базується на двох засадах: розвитку творчої активності студентів у закладі вищої освіти та подальшій організації творчого пошуку вчителя в школі. Саме тому одне з головних завдань навчання майбутніх учителів у виші є розвиток їхніх творчих здібностей, нестандартного мислення, формування вмінь та навичок здійснювати в майбутньому навчально-виховний процес на творчому рівні. Тільки за умови, що педагог передусім акцентуватиме увагу на розвитку потенційних творчих можливостей дитини, формуванні її творчої особистості, він зможе оволодіти тими формами, методами і засобами педагогічної діяльності, які забезпечують розвиток креативних ідей особистості. Професійна майстерність учителя  — явище багатокомпонентне, багатофакторне. Еталон, ідеальна модель учителя-майстра містить і загальну культуру, і професійну предметну, методичну, психолого-педагогічну підготовленість, і захоплення своєю роботою, розуміння її важливості, і повагу та довіру до особистості учня.

У процесі навчання студенти залучаються до різних видів пізнавальної, навчальної, наукової діяльності, пробують себе в процесі багатьох видів творчого пошуку. Робота Творчої майстерні майбутніх учителів зарубіжної літератури дозволяє визначити інтереси, нахили, творчі здібності і можливості студентів.

ННІ іноземних мов